Αρχική σελίδαΠεριγραφή Αρχείου

Περιγραφή Αρχείου

Το Αρχείο της Οικογένειας Λαμπάκη περιέχει κειμήλια τριών γενεών. Αρχικά έχουν γίνει εργασίες που αφορούν την πρώτη γενιά της οικογένειας και καλύπτουν μια μεγάλη περίοδο του 19ου αι. και 20ου αι. Ξεκινούν από το 1771 έως και την δεκαετία του 1920. Το μέγεθος των τεκμηρίων αυτών είναι 7,500 τεκμήρια, περίπου 100.000 σελίδες, αποθηκευμένα σε 100 κουτιά. Παραγωγοί του υπο-αρχείου είναι ο Ιωάννης Δ. Λαμπάκης (1851-1916), ο Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914) ο Εμμανουήλ Λαμπάκη (1859-1909) και το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη ΑΜΚΕ

Πρόσκτηση


Το αρχείο είναι κληρονομιά του Ιωάννη Εμμανουήλ Λαμπάκη, ενώ ελάχιστο από το υλικό έχει αγοραστεί ή δοθεί δωρεά από συλλέκτες.


Παρουσίαση περιεχομένου


Το αρχείο αποτελείται από μια μεγάλη ποικιλία τεκμηρίων σε διάφορες κατηγορίες τα οποία σχετίζονται με τις επαγγελματικές και κοινωνικές ζωές των παραγωγών.

Στην συλλογή του Ιωάννη Δ.Λαμπάκη το υλικό περιλαμβάνει  αλληλογραφία, κυρίως οικογενειακή και φιλική, φωτογραφίες τοπίων, ομάδων, εκδηλώσεων και των Πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα.

Η συλλογή του Γεωργίου Δ.Λαμπάκη περιέχει: οικογενειακή, φιλική και επαγγελματική αλληλογραφία, ημερολόγια και σημειώσεις από περιηγήσεις του, χειρόγραφες θεματικές μελέτες θεολογίας και Βυζαντινής αρχαιολογίας. Ακόμα περιέχει, εφημερίδες με άρθρα που έγραφε ο ίδιος ή με άρθρα που αναφέροντας σε αυτόν, συλλογές από καρτ-ποσταλ, φωτογραφίες και βιβλία που έχει εκδώσει ο ίδιος.

Η συλλογή του Εμμανουήλ Δ.Λαμπάκη περιέχει εφημερίδες, αποκόμματα που αναφέρονται στην τέχνη του, πίνακες του και μελέτες του.


Τα τεκμήρια , στην πλειοψηφία τους είχαν κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση από τους παραγωγούς τους. Αυτό συντηρήθηκε και στην εκ νέου τακτοποίηση. Τα τεκμήρια έχουν τοποθετηθεί σε μεμβράνες μέσα σε αντιόξινα κουτιά ενώ αναμένονται περαιτέρω προσθήκες υλικού. Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη βρίσκεται πάντα σε συνεχή αναζήτηση υλικού.

Χαρακτηριστικά Τεκμηρίων

Τα τεκμήρια στο πλήθος τους βρέθηκαν σε πολύ καλή κατάσταση και φυλάχτηκαν χωρίς κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση. Ένα πολύ μικρό μέρος συντηρήθηκαν. Υπήρξε δυσκολία στην σάρωση κάποιων κειμηλίων λόγω της φθοράς που έχουν υποστεί από τον χρόνο.  Λόγω της επαγγελματική και κοινωνικής δράσης αλλά και την φιλομάθειας των παραγωγών, τα κείμενα βρίσκονται σε πολλές γλώσσες: Ελληνικά, Λατινικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Οθωμανικά, Ρώσικα.


Προβολή αρχείου


Το αρχείο προβάλλεται μέσω της επίσημης σελίδας του https://www.aol.org.gr και την σελίδα του ψηφιακού αποθετηρίου https://aol.omeka.net.

Ένα ποσοστό των τεκμηρίων είναι ήδη διαθέσιμα στο κοινό μέσω του αποθετηρίου ενώ συνεχίζονται οι εργασίες ψηφιοποίησης

Το ψηφιακό αποθετήριο ακολουθεί το διεθνές πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core  δίνοντας έτσι στους χρήστες εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία. Επιπλέον δημιουργούνται ευρετήρια για όλες τις συλλογές τα οποία θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Αρχείου Οικογένειας Λαμπάκη.