Διατριβή: "Αι εν τη Αττική Χριστιανικές Αρχαιότητες"

Diatrivi-exofilo-opt.jpg

Dublin Core

Τίτλος

Διατριβή: "Αι εν τη Αττική Χριστιανικές Αρχαιότητες"

Περιγραφή

Μέρος Πρώτο
• Χριστιανικά οικοδομήματα και χριστιανικαί γραφαί
◦ Κεφάλαιο α’ : Πρώτοι Χριστιανικοί ναοί. Γένεσις, ανάπτυξις και περίοδοι του Βυζαντιακού ρυθμού. Εσωτερική του Ναού διάθεσις από των αρχαιοτάτων χρόνων, μέχρι της σήμερον
◦ Κεφάλαιο β’ : Ο Παύλος εν Αθήναις. Αι χριστιανικαί Αθήναι. Τροπή των Εθνικών ναών εις Χριστιανικούς ναούς. Ιερά τανυν, εις σπέη της Αττικής υπάρχοντα
◦ Κεφάλαιο γ’ : Οι εν τη Αττική αρχαία του Βυζαντιακού ρυθμού Ναοί της πρώτης, δευτέρας και Τρίτης περιόδου
• Χριστιανικαί Γραφαί
◦ Κεφάλαιο α’ : Ίχνη των πρώτων Χριστιανικών γραφών. Μονογράμματα του ονόματος “Ιησούς Χριστός”. Συμβολικαί παραστάσεις. Πρώται των Χριστιανών γραφαί.
◦ Κεφάλαιο β’: Βυζαντιναί γραφαί – ατέλειαι και αγαθά τούτων. Σκοπός
◦ Κεφάλαιο γ’: Εσωτερική των γραφών διάθεσις. Νάρθηξ – Τρούλος - Μύαξ
Μέρος Δεύτερο
• Η εν ψηφοθετήμασι (mosaique) παρά τω Ποικίλω όρει, αρχαία Μονή του Δαφνώνος (Δαφνίου)
• Η επί της νήσου Σαλαμίνος ιερά Μονή της Φανερωμένης
• Αι γνώμαι ημών περί της των εν τη Ελλάδι διασώσεως των Χριστιανικών αρχαιοτήτων
Σελίδες 344

Ημερομηνία

1882

Μορφή

Pdf, 26.75Mb

Αναγνωριστικό

BksGE-1882-01

Κάλυψη

Μόναχο (Munich), Αττική, Ελλάδα, 1882

Aναφορά

Γεώργιος Δ. Λαμπάκης, “Διατριβή: "Αι εν τη Αττική Χριστιανικές Αρχαιότητες",” Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη - Ψηφιακό Αποθετήριο, προσπελάστηκαν 5 Οκτωβρίου 2022, https://aol.omeka.net/items/show/5355.

Social Bookmarking

Γεωεντοπισμός