Βιβλίο: Οι επτά αστέρες της αποκαλύψεως

Dublin Core

Τίτλος

Βιβλίο: Οι επτά αστέρες της αποκαλύψεως

Θέμα

Ιστορία, ερείπια, μνημεία, Έφεσος, Σμύρνης, Πέργαμος, Θυάτειρα, Σάρδεις, Φιλαδέλφεια. Λαοδικεία, Κολοσσαί, Ιεράπολις

Περιγραφή

Iστορία, ερείπια, μνημεία και νυν κατάστασις των επτά εκκλησιών της Ασίας
Μετά 255 εικόνων

Έφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος, Θυάτειρα, Σάρδεις, Φιλαδέλφεια, Λαοδικεία, Κολοσσαί, Ιεράπολις
Σελίδες 476

Ημερομηνία

1909

Μορφή

Pdf, 7,5 Mb
Pdf, 14,33 Mb
Pdf, 10,8 Mb
Pdf 9,18 Mb
Pdf, 9,5 Mb

Γλώσσα

Τύπος

Αναγνωριστικό

BksGE-1909-01

Κάλυψη

Έφεσος, Σμύρνης, Πέργαμος, Θυάτειρα, Σάρδεις, Φιλαδέλφεια. Λαοδικεία, Κολοσσαί, Ιεράπολις, 1909

Aναφορά

Γεώργιος Δ.Λαμπάκης, “Βιβλίο: Οι επτά αστέρες της αποκαλύψεως,” Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη - Ψηφιακό Αποθετήριο, προσπελάστηκαν 12 Αυγούστου 2022, https://aol.omeka.net/items/show/5345.

Social Bookmarking

Γεωεντοπισμός