Περιήγηση αντικείμενων (3 total)

Diatrivi-exofilo-opt.jpg
Μέρος Πρώτο
• Χριστιανικά οικοδομήματα και χριστιανικαί γραφαί
◦ Κεφάλαιο α’ : Πρώτοι Χριστιανικοί ναοί. Γένεσις, ανάπτυξις και περίοδοι του Βυζαντιακού ρυθμού. Εσωτερική του Ναού διάθεσις από των αρχαιοτάτων χρόνων, μέχρι της σήμερον

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ - (1-55)-wo.pdf
«Χριστιανική Αρχαιολογία της Μονής Δαφνίου» (1889). Ο Γ.Λ. λειτούργησε ως ο βασικός μοχλός για την αναστήλωση και ανάδειξη της Μονής Δαφνίου που στα τέλη του 19 ου αι. κινδύνευε από ανεπανόρθωτες καταστροφές. Με τη βοήθεια των αδελφών του Ιωάννη…

Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2