Περιήγηση αντικείμενων (30 total)

Meletai ergasies-wo.pdf
Ανατύπωση του Δελτίου Β΄της Χριστιανικής Αρχαιολογίας

Κατάλογος Μουσείου της Χρ.Αρχαιολογίας και Τέχνης (1908) (1-55)-wo.pdf
Κατάλογος των τεκμηρίων που παρουσιάζονταν στο Χριστιανικό Αρχαιολογικό Μουσείο με εικόνες και αρίθμηση των τεκμηρίων.
Το μουσείο περιλάμβανε τα εξής τμήματα:
1. Το κυρίως Μουσείο
2. Την πινακοθήκη
3. Την βιβλιοθήκη εντύπων και εγγράφων του…

Κανονισμός του "Ελληνικού συλλόγου εν Μονάχω"
"Κανονισμός του Ελληνικού Συλλόγου εν Μονάχω" με σκοπό την ασφάλεια και κοινή ωφέλεια των Ελλήνων του Μονάχου.

georgios_lampakis_TOPOGRAPHIA.pdf
Μελέτη Κεχριών, λιμάνι σταθμός του Αγίου Παύλου. Περιέχει τοπογραφικό του λιμανιού της πόλης και φωτογραφίες.

Λειτουργικό Εγκόλπιο (1-52)-wo.pdf
Λειτουργικόν Εγκόλπιον του Χριστιανού. της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά τα κείμενα της Μ.Εκκλησίας

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ(2)-wo.pdf
Μέρος Δεύτερος: Κατακόμβαι
Τεύχος Β: Χριστιανική Αρχιτεκτονική των πρώτων αιώνων

Ρωμαϊκή Εποχή
Κοπιάται, Κοπιώντες

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ(1)-wo.pdf
Μέρος Πρώτον : Εισαγωγή εις την Χριστιανικήν Τέχνην
Τεύχος Α': Αρχαία Τέχνη

Τειχοδομία
Τάφοι και Πύλαι
Λατρεία δέντρων
Νεοδομία
Κυμάτια

Βυζαντρινή Πινακοθήκη (1906-1907)-w.pdf
Βυζαντινή πινακοθήκη από συλλογή φωτογραφιών του Γ.Λαμπάκη που φωτογράφισε ο ίδιος κατά τις περιηγήσεις του.

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (1910)-wo.pdf
Η Θεότης του Ιησού
Απολογητική Μελέτη

Η ΜΟΝΑΧΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ (1912)-wo.pdf
Βίος, ιστορία, έργα και και ανάπτυξη του ύμνου της Μοναχής Κασσιανής

Katalogos en Zapeio-No8-wo.pdf
Έκθεση στο Ζάππειο με έργα του Λουδβίκου Θειρσίου

• Βιογραφικαί σημειώσεις περί του Λουδοβίκου Θειρσίου
• Κατάλογος Σχεδιογραφημάτων
• Συλλογή Υδατογραφιών
• Αρχιτεκτονικαί Κατόψεις

Εργα και Κρίσεις(σελ 1-31)-wo.pdf
Κρίσεις για το βιβλίο του Γ.Λαμπάκη "Χριστιανική αρχαιολογία της Μονής Δαφνίου", μετά πολλών σχημάτων και εικόνων

Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως (1-64)-wo.pdf
Iστορία, ερείπια, μνημεία και νυν κατάστασις των επτά εκκλησιών της Ασίας
Μετά 255 εικόνων

Έφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος, Θυάτειρα, Σάρδεις, Φιλαδέλφεια, Λαοδικεία, Κολοσσαί, Ιεράπολις

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ - (1-55)-wo.pdf
«Χριστιανική Αρχαιολογία της Μονής Δαφνίου» (1889). Ο Γ.Λ. λειτούργησε ως ο βασικός μοχλός για την αναστήλωση και ανάδειξη της Μονής Δαφνίου που στα τέλη του 19 ου αι. κινδύνευε από ανεπανόρθωτες καταστροφές. Με τη βοήθεια των αδελφών του Ιωάννη…

Χριστιανική Αγιογραφία των εννεα πρωτων αιώνων (1-30)-wo.pdf
Περίοδος Πρώτη (1-312)
Γένεσις της Χριστιανικής Τέχνης
Συμβολισμός
Μονογράμματα του Ιερού Ονόματος Ιησούς Χριστός
Συμβολικαί Παραστάσεις
Μικται Παραστάσεις
Πρώται εικόνες
Χαρακτήρ της Πρώτης Περιόδου

Μονη Δαφνιου-Μετα(1-31)-wo.pdf
Μελέτη της Μονής Δαφνίου
"Κρίσεις ξένων επιστημόνων περί της πρώτης περί της μονής Δαφνίου συγγραφής ημών"

Έργα Θρησκευτικά (1893)-wo.pdf
Ικετηριος Δέησις επί την έναρξη του νέου έτους

Ευχή επί τη εις την Ορθόδοξον Πίστιν προσελεύσει της Α.Α.Υ. της Βασιλοπαίδος Σοφίας

Ευχή επί τη εικοσιπενταετηρίδι των Αργυρών Γάμων των Α.Α.Μ.Μ. των Σεπτών ημών Βασιλέων Γεωργίου και…

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-wo.pdf
Γενική εισαγωγή στην Χριστιανική Αρχαιολογία
Λόγος εισιτήριος ρηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη 25 Νοεμβρίου 1896

LinGE-19090215-01-w.pdf
Ευχαριστήρια επιστολή για το Έργο "Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως" και οικονομική προσφορά για το έργο
Πέργαμος

LinGE-19070712-01-w.pdf
Ενημέρωση Γεωργίου Λαμπάκη για διάθεση βιβλίου προς πώληση
Ν. Έφεσος

LInGE-19070615-01-w.pdf
Αναφέρει του "Επτά αστέρες της αποκαλύψεως"

LInGE-19070423-01-w.pdf
Περιγραφές Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης, Μνημείων της Εφέσου.
Αναφορά σε Χριστιανικά μνημεία, Πατριάρχες

LInGE-19070115-04-w.pdf
Πληροφορίες για κοινοτικό θέμα και βιβλιογραφία για τους Επτά Αστέρες

Ar2Ge-19100212-01-w.pdf
Προβολή, Διαφήμιση Βιβλίου Γεωργίου Λαμπάκη "Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως"
Νέα Ημέρα στην Τεργέστη

Ar2Ge-19091220-01-w.pdf
Κριτική και συγχαρητήρια για την συγγραφή του βιβλίου του Γεωργίου Λαμπάκη "Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως".
Σύνταγμα

Ar2Ge-19090921-01-w.pdf
Διαφήμιση Βιβλίου Γεωργίου Λαμπάκη "Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως" και έπαινοι, κριτικές από Γ.Μιστριώτη (Καθ. Πανεπιστημίου), Γ.Φ. Σακελλαρίδη (Ιατρός)
Αρμονία

Ar2Ge-19000107-01-w.pdf
Εκκλησιαστική Αλήθεια, Βιβλιοκρισία
Κρίσεις για το βιβλίο του Γεωργίου Λαμπάκη "Η Μονή Δαφνίου μετά τας επισκευάς", 1899

Ar2Ge-19100226-01-w.pdf
Σχόλια για την έκδοση "Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως" του Γεωργίου Λαμπάκη

Νέα Ημέρα

12 ΣΥΝΤΑΓΜΑ 20-12-1909.pdf
Σημεία διάθεσης του βιβλίου και αναφορά στο έργο του Γεωργίου από τον Δ.Ι. Κουιμουτσόπουλο (Διδάκτωρ Θεολογίας)

Σύνταγμα
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2