Περιήγηση αντικείμενων (13 total)

Κατάλογος Μουσείου της Χρ.Αρχαιολογίας και Τέχνης (1908) (1-55)-wo.pdf
Κατάλογος των τεκμηρίων που παρουσιάζονταν στο Χριστιανικό Αρχαιολογικό Μουσείο με εικόνες και αρίθμηση των τεκμηρίων.
Το μουσείο περιλάμβανε τα εξής τμήματα:
1. Το κυρίως Μουσείο
2. Την πινακοθήκη
3. Την βιβλιοθήκη εντύπων και εγγράφων του…

georgios_lampakis_TOPOGRAPHIA.pdf
Μελέτη Κεχριών, λιμάνι σταθμός του Αγίου Παύλου. Περιέχει τοπογραφικό του λιμανιού της πόλης και φωτογραφίες.

Λειτουργικό Εγκόλπιο (1-52)-wo.pdf
Λειτουργικόν Εγκόλπιον του Χριστιανού. της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά τα κείμενα της Μ.Εκκλησίας

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ(2)-wo.pdf
Μέρος Δεύτερος: Κατακόμβαι
Τεύχος Β: Χριστιανική Αρχιτεκτονική των πρώτων αιώνων

Ρωμαϊκή Εποχή
Κοπιάται, Κοπιώντες

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ(1)-wo.pdf
Μέρος Πρώτον : Εισαγωγή εις την Χριστιανικήν Τέχνην
Τεύχος Α': Αρχαία Τέχνη

Τειχοδομία
Τάφοι και Πύλαι
Λατρεία δέντρων
Νεοδομία
Κυμάτια

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (1910)-wo.pdf
Η Θεότης του Ιησού
Απολογητική Μελέτη

Meletai ergasies-wo.pdf
Ίσθμια, Κόρινθο, Πάτρα, χερσόνησος Μέθανα, Πόρος, Μπούρτζι, Δαμαλά, Μονή Αγίου Δημητρίου, Αίγινα, Καλαμάτα, Μονή Βελανιδιάς, σπήλαιο Αγίου Χαραλάμπους, Μονή Προφήτου Ηλία, Πύλος, Μεσοχώρι, Βαράγγες, Καινούριο Χωριό, Ναός Βασιλείου στη Μεθώνη,…

Katalogos en Zapeio-No8-wo.pdf
Έκθεση στο Ζάππειο με έργα του Λουδβίκου Θειρσίου

• Βιογραφικαί σημειώσεις περί του Λουδοβίκου Θειρσίου
• Κατάλογος Σχεδιογραφημάτων
• Συλλογή Υδατογραφιών
• Αρχιτεκτονικαί Κατόψεις

Εργα και Κρίσεις(σελ 1-31)-wo.pdf
Κρίσεις για το βιβλίο του Γ.Λαμπάκη "Χριστιανική αρχαιολογία της Μονής Δαφνίου", μετά πολλών σχημάτων και εικόνων

Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως (1-64)-wo.pdf
Iστορία, ερείπια, μνημεία και νυν κατάστασις των επτά εκκλησιών της Ασίας
Μετά 255 εικόνων

Έφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος, Θυάτειρα, Σάρδεις, Φιλαδέλφεια, Λαοδικεία, Κολοσσαί, Ιεράπολις

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ - (1-55)-wo.pdf
«Χριστιανική Αρχαιολογία της Μονής Δαφνίου» (1889). Ο Γ.Λ. λειτούργησε ως ο βασικός μοχλός για την αναστήλωση και ανάδειξη της Μονής Δαφνίου που στα τέλη του 19 ου αι. κινδύνευε από ανεπανόρθωτες καταστροφές. Με τη βοήθεια των αδελφών του Ιωάννη…

Έργα Θρησκευτικά (1893)-wo.pdf
Ικετηριος Δέησις επί την έναρξη του νέου έτους

Ευχή επί τη εις την Ορθόδοξον Πίστιν προσελεύσει της Α.Α.Υ. της Βασιλοπαίδος Σοφίας

Ευχή επί τη εικοσιπενταετηρίδι των Αργυρών Γάμων των Α.Α.Μ.Μ. των Σεπτών ημών Βασιλέων Γεωργίου και…

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-wo.pdf
Γενική εισαγωγή στην Χριστιανική Αρχαιολογία
Λόγος εισιτήριος ρηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη 25 Νοεμβρίου 1896
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2