Περιήγηση συλλογών (4 total)

Οικογένεια Λαμπάκη

PHX-0422.jpg

Ποικίλα τεκμήρια διαφόρων προελεύσεων.

Συντελεστές: Γεώργιος Λαμπάκης, Ιωάννης Λαμπάκης, Εμμανουήλ Λαμπάκης, Μαργαρίτα Λαμπάκη, Ευθαλία Λαμπάκη, Σοφία Λαμπάκη

Εμμανουήλ Δ. Λαμπάκης - Emmanouil D. Lampakis

142. Ο Καλόγηρος Ζωσιμάς.jpg

Εμμανουήλ Δ. Λαμπάκης - Ζωγράφος

O ζωγράφος και αγιογράφος Εμμανουήλ Λαμπάκης (1859-1909), με εμπνευσμένα έργα όπως το Τάμα, που φυλάσσεται στο…

Συντελεστές: Εμμανουήλ Δ. Λαμπάκης

Ιωάννης Δ. Λαμπάκης - Ioannis D. Lampakis

01.00 LOYHS.jpg

Ιωάννης Δ. Λαμπάκης - Φωτογράφος, Ιερέας

Οι εκ Μουντάδου Τήνου καταγόμενοι αδελφοί Ιωάννης, Γεώργιος και Εμμανουήλ Λαμπάκης διαδραμάτισαν ενεργό…

Συντελεστές: Ιωάννης Δ. Λαμπάκης

Γεώργιος Δ. Λαμπάκης - Georgios D. Lampakis

EXE113.pdf

Γεώργιος Δ. Λαμπάκης - Βυζαντινολόγος

Πέραν των καταλοίπων του Γεωργίου Δ. Λαμπάκη (Γ.Λ.) στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία κ.λπ., το…